ძებნა

Goparts.Ge
ICON
0
  • კალათა ცარიელია

წესები და პირობები

ხელშეკრულება


თუ თქვენთვის ხელმისაწვდომია ამ საიტზე შესვლა და შეკვეთის განთავსება ესეიგი თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს.

ხელშეკრულების პირობებთან და შემდგომში წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეკითხვით შეგიძლიათ მიმართოთ: საიტის ადმინისტრაციას


მომსახურების მიღებისა და ვებგვერდის გამოყენების პირობები


ვებგვერდით სარგებლობისას მომხმარებელი:

ადასტურებს, რომ არის სრულწლოვანი 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი, ან 16 წელს მიღწეული პირი რომელსაც აქვს ნებართვა შესაბამისი პირებისაგან დადოს წინამდებარე ხელშეკრულება, მიიღოს ვებგვერდის საშუალებით მომსახურება და განკარგოს შესაბამისი თანხები;

თანახმაა დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვებგვერდით სარგებლობის პირობებს;

თანახმაა წარმოადგინოს კომპანიის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად და ზუსტად, რათა ისარგებლოს შეთავზებული მომსახურებით;

ადასტურებს, რომ დაიცავს საავტორო და ინტელექტუალურ უფლებებს, არ განახორციელებს ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და მიზნებისათვის

არ განახორციელებს ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებგვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას.

არ განახორციელებს ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით, ამ ხელშეკრულებითა და მსგავსი ვებგვერდების საშუალებით მომსახურების მიღებისათვის დამკვიდრებული წესებით.

ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. კომპანია არ იძლევა გარანტიას იმაზე, რომ ამ ვებგვერდით მიწოდებული მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე. საიტზე ვერ მიიღებთ იმ მომსახურებას, რომელიც  არღვევს კანონმდებლობას. ამასთანავე, მომხმარებელს ეკრძალება კომპანიის სისტემების ან ამ ვებგვერდის ყოველგვარი არაუფლებამოსილი გამოყენება, რაშიც შეუზღუდავად შედის სისტემებში არასანქცირებული შესვლა ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება.

მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოთს საკუთარ ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა. თუმცა იმის გამო, რომ კომპანია თვალყურს ადევნებს ძველ ტრანზაქციებს, მომხმარებელი ვერ წაშლის ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ვებგვერდზე განხორციელებულ ძველ ტრანზაქციებზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებგვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია ან თუ ვებგვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად, არსებობს დიდი ალბათობა, რომ მომხმარებელი ვერ შეძლებს მომსახურების მიღებას და გადახდა დასრულდეს წარუმატებლად. გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით მომხმარებელი ვალდებულია თავი შეიკავოს ვებგვერდის გამოყენებისაგან/მომსახურების მიღებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად მომხმარებელი მაინც აგრძელებთს ვებგვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკზე პასუხიმგებელობას იღებს თავად.


 ონლაინ შესყიდვები და ანგარიშსწორება


შეკვეთების მიღება ვებგვერდის საშუალებით ხდება ყოველ დღე 24 საათის განმავლობაში. 

ონლაინ გადახდა ბარათით - ყიდვისას ამ ფორმის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელს საშუალება აქვს კომპანიის საიტზე გადაიხადოს ვიზა და მასტერქარდის ნებისმიერი ელექტრონული ბარათით. შეგახსენებთ, რომ მომხმარებლის პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას და უსაფრთხოებას.

ადგილზე გადახდა ნაღდი ფულით - ყიდვისას ამ ფორმის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი თანხას იხდით ადგილზე, მას შემდეგ რაც მიიღებს სასურველ პროდუქტს. აღნიშნული მომსახურება ხელმისაწვდომია მხოლოდ თბილისსა და რუსთავში, რეგიონებში თანხის ჩარიცხვა ხდება ანგარიშზე ბანკის ან ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით წინასწარ.

საკრედიტო ბარათით გადახდილი შეკვეთები დადასტურდება მაშინვე, ხოლო შეკვეთების საფასური რომელიც გადახდილია ბანკის ანგარიშზე, ან საჭიროებს ხელზე გადახდას დადასტურდება მხოლოდ სამუშაო საათებში. ორშ-პარ. 10:00-18:00, შაბათს 10:00-14:00-მდე.


მიღება-მიწოდება


თბილისისა და რუსთავის მაშტაბით 15:00 საათამდე დადასტურებული შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდება განხორციელდება შეკვეთის მიღების შემდგომ სამუშაო დღის განმავლობაში. 15:00 საათის შემდეგ დადასტურებულ შეკვეთებს კი მიიღებთ 24 სამუშაო საათის განმავლობაში.  რეგიონებში მიტანას უზრუნველყოფს პარტნიორი საკურიერო კომპანია 24-72 საათის განმავლობაში.

შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება ორშაბათიდან-შაბათის ჩათვლით.

150 ლარზე ნაკლები ღირებულების შეკვეთას ემატება 3 ლარი თბილისის მაშტაბით, რეგიონებში - 5 დან 15 ლარამდე, ფასი გამომდინარე ნივთის ზომის, ფორმის და წონის მიხედვით.

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია ნივთის ჩაბარებამდე, რეგიონების შემთხვევაში საკურიერო კომპანისთვის გადაცემამდე.

პროდუქცია ექვემდებარება გაცვლას იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი (რომელშიც არ იგულხმება მექანიკური დაზიანება). შეკვეთის ფორმირების დროს კომპანიამ დაუშვა შეცდომა, რის შედეგადაც მიიღეთ არასწორი მოდელი ან/და არასწორი მახასიათებლების მქონე პროდუქცია. ნივთი უნაკლოდ ჩაითვლება თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულებრივი სარგებლობისთვის.

პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას ყიდვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, იმ შემთხვევაში თუ: არ არის დაზიანებული პროდუქციის შეფუთვა, შენარჩუნებული აქვს სასაქონლო იერსახე, სამომხმარებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული იარლიყები; პროდუქცია არ იყო გამოყენებული და დაურღვეველია შეფუთვა.

პროდუქტის მიწოდებაზე პასუხისმგებელია კომპანია, ხოლო პროდუქტის დაბრუნებაზე პასუხისმგებლობას და ხარჯებს იღებს შემკვეთი.

032 247 00 06
telephone
telephone