ძებნა

Goparts.Ge
ICON
0
  • კალათა ცარიელია

ნივთის დაბრუნება

პირობები:


შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია ნივთის ჩაბარებამდე, რეგიონების შემთხვევაში
საკურიერო კომპანისთვის გადაცემამდე.


პროდუქცია ექვემდებარება გაცვლას იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქციას გააჩნია
ქარხნული წუნი (რომელშიც არ იგულხმება მექანიკური დაზიანება). შეკვეთის
ფორმირების დროს კომპანიამ დაუშვა შეცდომა, რის შედეგადაც მიიღეთ არასწორი
მოდელი ან/და არასწორი მახასიათებლების მქონე პროდუქცია. ნივთი უნაკლოდ
ჩაითვლება თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან
ჩვეულებრივი სარგებლობისთვის.


პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას ყიდვიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, იმ
შემთხვევაში თუ: არ არის დაზიანებული პროდუქციის შეფუთვა, შენარჩუნებული
აქვს სასაქონლო იერსახე, სამომხმარებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული
იარლიყები; პროდუქცია არ იყო გამოყენებული და დაურღვეველია შეფუთვა.


პროდუქტის მიწოდებაზე პასუხისმგებელია კომპანია, ხოლო პროდუქტის
დაბრუნებაზე პასუხისმგებლობას და ხარჯებს იღებს შემკვეთი.

032 247 00 06
telephone
telephone